Programma POF 2018

Naast een breed aanbod van producten en diensten op de beursvloer biedt het Platform Onderwijs & Facilitair (POF) een kwalitatief sterk programma in verschillende theaters. In korte, interactieve sessies van 40 minuten wordt u door deskundigen bijgepraat over de volgende 8 deelgebieden: Huisvesting, Catering, Inrichting, Schoonmaak, Schoolomgeving, ICT & Multimedia, Dienstverlening en Veiligheid & Beveiliging. Alle kennissessies zijn vrij toegankelijk.

De hoofdthema's in het kennisprogramma:

 • Integrale onderwijsomgeving
 • Innovatie en Beleving
 • ICT & Multimedia
 • Energie en Duurzaamheid
 • Veiligheid en Beveiliging

(onder voorbehoud van wijzigingen)

Dinsdag 24 April

10:30 – 11:10 | Parallelsessieronde 1

11:15 – 11:55 | Parallelsessieronde 2

13:30 – 14:10 | Parallelsessieronde 3

14:15 – 14:55 | Parallelsessieronde 4

15:00 – 15:40 | Parallelsessieronde 5

 

Woensdag 25 April

10:30 – 11:10 | Parallelsessieronde 1

11:15 – 11:55 | Parallelsessieronde 2

13:30 – 14:10 | Parallelsessieronde 3

14:15 – 14:55 | Parallelsessieronde 4

15:00 – 15:40 | Parallelsessieronde 5

 

 

10:30 – 11:10 | Parallelsessieronde 1


Room to learn, een toekomst bestendige leeromgeving die bij u past

Sprekers: Jeroen Verweij (Gispen) en Arne Lijbers (Mecanoo architecten)
Locatie: Theater 1

Mecanoo en Gispen hebben samen een visie ontwikkeld op de leeromgeving van de toekomst. Hoe ziet de leeromgeving van de toekomst eruit? We vinden samen het klaslokaal opnieuw uit. Samen hebben we 130 jaar ervaring binnen het onderwijs.

‘Room to Learn’ is de naam die we hebben gegeven aan onze verkenningstocht. We vertellen over onze visie en concrete stappen.

De samenwerking heeft een eerste tastbaar resultaat opgeleverd: HUBB. Een nieuwe productlijn die we samen ontwikkelden: een modulair systeem dat op elk type onderwijs is toe te spitsen. 
Met HUBB creëer je een custom made leeromgeving die verschillende activiteiten faciliteert. Van lesgeven tot samenwerken, van studeren tot ontmoeten. Circulair en modulair. Klaar voor de toekomst.

We nodigen u van harte uit om uw eigen wensen en ideeën over de leeromgeving van de toekomst met ons te delen!

Schoolveiligheidsplan: Afvinklijst of ambitie?
Spreker: Wico Verbaan (V&I Educatie)
Locatie: Theater 2

Hoe geeft uw school vorm aan een integraal schoolveiligheidsbeleid?

Natuurlijk… wetten en regels moeten worden nageleefd. Maar als u zich alleen laat leiden door opgelegde verplichtingen, creëert u een steeds grotere papieren tijger in de dossierkast met protocollen waar u vervolgens niets mee doet.

Maak daarom van uw schoolveiligheidsbeleid geen afvinklijst van aanwezige protocollen, maar kies uit ambitie en overtuiging voor een werkend beleid waarmee u zich echt inzet voor het waarborgen van een veilige omgeving voor iederéén in de school: leerlingen en personeelsleden, maar ook ouders, bestuurders, buurtbewoners en andere belanghebbenden.

Tijdens deze workshop krijgt u vooral praktische tips aangereikt waarmee u metéén mee aan de slag kunt in uw eigen school!

Maak digitale toets werkplekken dynamisch en veilig met selfservice en automatisering
Sprekers: Eddie van Ravesteijn en Patrick Kaak (Ivanti)
Locatie: Theater 3

De wereld digitaliseert in rap tempo. In het onderwijs is dat niet anders. Eén van de facetten van onderwijs die onderhevig zijn aan digitalisering, is het toetsen van kennis. Door het aanbieden van individuele, digitale toetsen kan een onderwijsinstelling een nieuwe dimensie geven aan haar leermogelijkheden. Een flexibele aanpak van digitale werkplekconfiguratie brengt de mogelijkheid tot afname van digitale toetsen op onregelmatige tijdstippen binnen handbereik.

Digitale toetsen worden vaak afgenomen op devices en locaties die normaal ergens anders voor worden gebruikt, zoals een studiewerkplek of een praktijklokaal. Het is daarom belangrijk dat de digitale werkplekken dynamisch en snel kunnen worden aangepast om te voldoen aan de wisselende gebruiksdoeleinden. Hoe zorg je ervoor dat de systemen waarop de digitale toetsen worden afgenomen snel en veilig inzetbaar zijn, maar na de toetsperiode ook weer snel op de gebruikelijke manier kunnen worden ingezet? Tijdens deze sessie neemt Ivanti u graag mee in het concept van dynamische en veilige digitale toetswerkplekken.

Altijd en overal leren met de online werkomgeving van Switch
Spreker: Ruud van den Bosch
Locatie: Theater 4

Bent u op zoek naar één online platform waarop uw leerlingen (en medewerkers) kunnen leren en samenwerken? En heeft u bestaande software die u graag in de Cloud wilt gebruiken? Of wilt u advies om aan de slag te gaan met devices in jouw school, maar weet je niet hoe te beginnen?

Switch introduceert dé online werkomgeving voor leerlingen, medewerkers en ouders. Leerlingen hebben altijd en overal toegang tot hun lesrooster, e-mail, digitale leermethodes, ELO en alle Office 365-programma’s. Inloggen kan met elk apparaat en via elk platform (Windows, Apple, Chrome) en met één druk op de knop heeft een leerling toegang tot alles wat hij nodig heeft om optimaal te kunnen leren.
En dit voor een vast bedrag per maand. In deze sessie demonstreren we de mogelijkheden van deze revolutionaire cloudoplossing voor het onderwijs.

Daarnaast bieden wij tijdens onze presentatie de mogelijkheid kennis en kunde op te doen voor het vraagstuk: Aan de slag met devices in mijn school! Maar hoe? Een kort handboek om het project op de juiste manier aan te pakken.

 

11:15 – 11:55 | Parallelsessieronde 2

Scholen van Morgen kan vandaag
Spreker: Peter van Loon (Scholen van Morgen)
Locatie: Theater 1

Ons klassikaal onderwijssysteem is achterhaald. Passend onderwijs past niet.

De toenemende diversiteit in niveauverschillen én een sterk uiteenlopende individuele leerbehoefte van leerlingen, vraagt om een anders georganiseerd leerstofaanbod. Schoolgebouwen en school infrastructuur gaan we afstemmen op de gewijzigde leerbehoefte van leerlingen.

Het belang van schone en gezonde basisscholen
Spreker: Wendy Melchers (Platform onderwijs van OSB)
Locatie: Theater 2

Kinderen zijn vijf dagen per week, vier tot acht uur per dag op school. Soms langer, omdat veel scholen tegenwoordig ook voor en naschoolse opvang verzorgen. Het is dus van belang dat het binnenklimaat op school in orde is. Een gezonde school verlaagt de kans op ziekteverzuim van leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel, en verbetert prestaties. Volgens GGD GHOR Nederland kunnen veel scholen hun binnenklimaat verbeteren: bij slechts 2 op de 10 scholen is de ventilatie in orde. Ventilatie is essentieel voor de luchtkwaliteit. 8 van de 10 klaslokalen zijn ongezond. Dat houdt in: te vol, te warm, bedompt en stoffig. Het is wetenschappelijk bewezen dat dit leerprestaties negatief beïnvloedt. Kinderen met astma zijn vaker ziek en moeten vaker medicijnen gebruiken. Naast ventilatie, en onder andere ook temperatuur, speelt schoonmaak een belangrijke rol in een gezonde school. Vooral nu scholen – door naschoolse opvang – steeds intensiever worden gebruikt. Vaak wordt het schoonmaakprogramma niet op dit veranderende gebruik aangepast.

Tijdens de workshop zal ingegaan worden op de aspecten die het binnenmilieu van een school bepalen en wordt uitgelegd hoe u deze aspecten kunt beïnvloeden. Verder krijgt u informatie over de rol die professionele schoonmaak kan spelen om uw school gezond te maken en te houden.
 
De draadvrije campus
Spreker:Maurice van den Akker (SURFnet)
Locatie: Theater 3

Om trends in gepersonaliseerd leren en de campus/schoolgebouw van de toekomst brengen uitdagingen met zich mee voor ICT dienstverlening. Een van de belangrijke onderdelen hiervan is de mobiele en draadloze connectiviteit waarmee gebruikers, machines en sensoren vertrouwd internet toegang krijgen (en kunnen bellen). De campus dient daarom te voorzien in excellente draadvrije connectiviteit. Maar waar moet je je nu op focussen als het gaat om technologieën en concepten als wifi, 5G, LoRaWAN, IoT, Smart Campus, LBS, DAS, vast/mobiel integratie, enzovoort?

In deze presentatie bespreken we de technologie trends en het regievraagstuk dat hierbij hoort. We zoeken binnen de instellingen naar draagvlak en samenwerking om de "draadvrije campusinfrastructuur van de toekomst" verder vorm te geven en meer te standaardiseren.

Technova College (ROC), een innovatie in techniekonderwijs en bouwtechniek
Sprekers: Ad Kuivenhoven (Christelijke Onderwijsgroep, COG) en Harry Vedder (M3V Advies & Management)
Locatie: Theater 4

Er wordt bij ROC A12 te Ede (onderdeel COG) geïnvesteerd in onderwijs, de ruggengraat van de economie. De nieuwe school voldoet aan alle eisen om geweldig onderwijs te bieden. Het gebouw wordt een ‘etalage’ waarin techniek, het techniekonderwijs, innovatie, de onderlinge samenwerking en samenwerking met het bedrijfsleven zichtbaar is en beleefd zal worden.

Het ging COG bij de bouw niet om de realisatie van deze huisvesting tegen de laagst mogelijke prijs, maar om het verkrijgen van een voor COG en haar studenten en partners maximaal waardevol gebouw. Tijdens deze sessie krijgt u meer inkijk van dit proces.

 

13:30 – 14:10 | Parallelsessieronde 3

De hybride onderwijsomgeving
Spreker: Merel de Boer (ICS Adviseurs)
Locatie: Theater 1

Waar kantorengebouwen veranderen in hybride werkomgevingen, zien wij scholen veranderen in hybride onderwijsomgevingen. Het is niet meer de vraag óf je werkt met eigen devices, maar wanneer je dat gaat doen.

Dit geeft scholen letterlijk de ruimte om de onderwijsomgeving onder de loep te nemen: welke omgeving sluit het beste aan bij je visie en cultuur? Bij de activiteiten die je doet? Met als doel de beste leerresultaten te bereiken van de leerlingen en mensen te binden en te verbinden met de school.

Het antwoord op deze vragen is voor elke school uniek. Het is zelden nog een rij lokalen en een enkele zelfstandige werkplek. Maar wat is het antwoord wel? Aan de hand van 25 leerplekken en ruimten krijgt u inspiratie voor het vinden van de eigen passende mix van plekken en ruimten in de hybride onderwijsomgeving.

Slim inkopen en aanbesteden binnen het onderwijs.
Spreker: Jos Plattel (Pro Mereor)
Locatie: Theater 2

De verplichting tot aanbesteding is niet nieuw. De voorwaarden worden wel steeds strenger gecontroleerd. Dat geldt niet uitsluitend voor de 'klassieke overheden', maar ook voor het aanbesteden in het onderwijs en zorg. Alle onderwijssectoren kunnen profiteren van inkoopkracht: primair en voortgezet onderwijs, ROC's en het hoger onderwijs  Pro Mereor verzorgt tijdens de POF een kennissessie die samenhangt met inkoop en aanbesteden. De onderwerpen zullen gaan over de inkoop professionalisering binnen het onderwijs.

Wat zal er besproken worden?

 • Diverse actualiteiten voor het onderwijs
 • Risico’s en kansen bij inkopen en aanbesteden
 • Professionalisering van de inkoopfunctie: Hoe begin je?

Vergunningen en procedures bij de uitbreiding van uw schoolgebouw
Spreker: mr. M.W. van der Hulst (Mees Ruimte & Milieu)
Locatie: Theater 3

In de presentatie worden de juridische aspecten belicht van een uitbreiding van een schoolgebouw. Welke vergunningen, onderzoeken en procedures van toepassing en hoe ga je daar strategisch mee om.
Deze presentatie wordt gegeven door Martijn van der Hulst en is opgebouwd uit onderdelen van presentaties van Mees Ruimte & Milieu die worden gegeven aan overheden, projectontwikkelaars en gastcolleges die worden gegeven aan HBO rechten van Hogeschool Leiden en TU Delft.

slimmer bouwen voor het onderwijs; hoe met slimme gebouwtechniek te besparen op exploitatiekosten?
Spreker: Ferdie van de Winkel (Stichting OPTI-school)
Locatie: Theater 4

In deze sessie maakt het kenniscentrum Ruimte-OK een aantal ontwikkelingen zichtbaar die voor schoolbesturen kunnen helpen bij formuleren van hun gebouwprestaties. (Met inbreng expertise van ABB-Fagerhult-Velux en Optischool)

14:15 – 14:55 | Parallelsessieronde 4
 

Service Excellence in vier stappen
Spreker: Elsbeth Hamberg (Delftware Consulting - ‎Zadkine)
Locatie: Theater 2

Elke facilitaire afdeling wil zijn dienstverlening verbeteren en toegevoegde waarde leveren aan de core business van de organisatie. Hiervoor heeft u misschien ideeën genoeg, maar wat is er voor nodig om deze ideeën om te zetten in acties? Hoe zet u concreet stappen om deze ambitie waar te maken? U ontdekt het tijdens deze presentatie over Service excellence.

De school voor de toekomst
Sprekers: Johan Hof (Openbare Basisschool West) en Bert van der Werfhorst (LEGO Education)
Locatie:Theater 2

Openbare basisschool West heeft in Capelle aan den IJssel een klas voor de toekomst gebouwd en probeert een school voor de toekomst te bouwen. In de presentatie gaan we in op; De school voor de toekomst, De klas voor de toekomst, Staand en Bewegend leren, Adventure Learning, Binnen buiten leren, Education Scouts, STEM (Science, technology, engineering, and mathematics) en de LEGO Education Innovation Studio.

Onderwijshuisvesting: hoe kies je voor de toekomst?
Spreker: Jan Kees Meindersma (De Groeiling)
Locatie: Theater 3

Hoe kies je als schoolbestuur bij nieuwbouw en renovatie als de toekomst van het onderwijs ongewis is en je investeert voor 20 tot 40 jaar? Hoe komt het dat we nu vaak ontevreden zijn over de huidige gebouwen in het basisonderwijs die 20-40 jaar geleden neergezet zijn? Hoe zorg je dat beheer en onderhoud betaalbaar is en blijft?

Jan Kees Meindersma, voorzitter college van bestuur De Groeling, neemt u mee in dit proces.

Energieregistratie -en bewakingssysteem (EBS)
Spreker: Wouter Wienk (RVO)
Locatie: Theater 4

Per 01-01-2018 is het onderwerp EBS toegevoegd aan de erkende maatregellijst voor 6 sectoren, waaronder onderwijs. Deze aanpassing werd pas op 14 december 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Wat betekent EBS voor U als school, wanneer is het verplicht en wat moet u doen, wat wordt er van u verwacht.

 

15:00 – 15:40 | Parallelsessieronde 5

 

Klimaatakkoord
Spreker: Ingrid de Moel (Bouwstenen voor Sociaal)
Locatie:Theater 1

Het kabinet heeft de intentie om vóór de zomer met een breed gedragen Klimaatakkoord op hoofdlijnen te komen met als doel de uitstoot van CO2  flink terug te dringen. Wat staat ons te wachten en hoe bereiden we ons daarop voor?


Meer euro’s voor onderwijs door grip op contracten

Sprekers: Kirsten de Jong (Alpha Adviesbureau) en Simon Leijendekker (Pactum Online contractbeheer)
Locatie:Theater 2

Van slim inkopen…
Onderwijsbestuurders worden door wet- en regelgeving (en controlerende instanties) steeds meer gedwongen om de als knellend ervaren aanbestedingsprocedures te volgen. Maar hoe kunt u hier op een dusdanige manier mee omgaan dat u volledig voldoet aan wet- en regelgeving, zonder elke keer tegen trage, lange inkooptrajecten aan te lopen?

…naar contractmanagement…
Er is voor uw organisatie winst te behalen door het inregelen van goed contractmanagement. Real-time inzicht in kritische prestatie indicatoren en een volledig contractmanagement dossier opbouwen.

…en uiteindelijk totaalbeheer!
U kunt nog een stap verder gaan. Al uw inkoop rechtmatig en flexibel geborgd, daadwerkelijk contractmonitoring en -management ingeregeld en volledige beheer van al uw facilitaire en inkoopvraagstukken. Alles, ja écht alles: door het totaal professionaliseren van inkoop en contractmanagement komen meer euro’s vrij voor uw primaire doel: kwalitatief goed onderwijs.

Hoe? Dat hoor u van ons!


Welke uitdagingen ervaren FM’ers als verantwoordelijken voor een schoon schoolgebouw?

Sprekers: Schoonmaakjournaal en Hago Nederland
Locatie: Theater 3

Stap in de wereld van facility management 2030. Welke FM-oplossingen zie jij? Welke bijdrage ga jij leveren aan de facilitaire en financiële ontwikkelingen van het onderwijs? Hoe zie jij jouw functie als facility manager van een schoolgebouw? Het online vakmedium Schoonmaakjournaal en Hago, de schoonmakers van lerend Nederland, brengen met deze interactieve sessie de marktmakers van vandaag én morgen bijeen (bijeenkomst duurt tot +/- 17.00 uur)

 

Woensdag 25 april

10:30 – 11:10 | Parallelsessieronde 1

Stadswarmte en onderwijs in de Energietransitie
Sprekers: Harrie van der Wielen (NUON)
Locatie: Theater 1

Passend bij het thema ‘Energiebeheer en duurzaamheid’ zal Harrie van der Wielen, businessmanager bij Nuon spreken over de energietransitie waar we met elkaar voor staan. Hoe kunnen we de overstap maken van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen? Welke rol speelt het onderwijs daarin? Ook vertelt hij over de ervaringen van scholen die zich aangesloten hebben bij een stadswarmtenet.

11:15 – 11:55 | Parallelsessieronde 2

Bestaande schoolgebouwen: Gezond en gasloos?
Spreker: Arnoud Master (Merosch)
Locatie: Theater 1

In Nederland zijn er talloze schoolgebouwen die een buitengewoon ongezond binnenklimaat en daarbij een buitengewoon hoog energieverbruik hebben. Op welke manieren kunnen we dit verbeteren? Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen in een gezonde leeromgeving verblijven? En houden we dan voldoende budget over voor onderwijskundige zaken? Aan de hand van enkele voorbeelden neemt Arnoud Matser van Merosch u mee in het proces om dit te verbeteren.

Slim inkopen en aanbesteden binnen het onderwijs.
Spreker: Jos Plattel (Pro Mereor)
Locatie: Theater 2

De verplichting tot aanbesteding is niet nieuw. De voorwaarden worden wel steeds strenger gecontroleerd. Dat geldt niet uitsluitend voor de 'klassieke overheden', maar ook voor het aanbesteden in het onderwijs en zorg. Alle onderwijssectoren kunnen profiteren van inkoopkracht: primair en voortgezet onderwijs, ROC's en het hoger onderwijs  Pro Mereor verzorgt tijdens de POF een kennissessie die samenhangt met inkoop en aanbesteden. De onderwerpen zullen gaan over de inkoop professionalisering binnen het onderwijs.

Wat zal er besproken worden?

 • Diverse actualiteiten voor het onderwijs
 • Risico’s en kansen bij inkopen en aanbesteden
 • Professionalisering van de inkoopfunctie: Hoe begin je?

Alarmeringsproces binnen de school
Spreker: Henk Hempel
Locatie Theater 3

Een ieder weet: bij calamiteiten is snelheid geboden. Iedere seconde telt! Maar is het alarmeringsproces binnen uw school daar ook op ingericht?

De veiligheid van uw collega’s, medewerkers en studenten staat voorop! U wilt altijd inzicht in de beschikbare BHV’ers, die eenvoudig, efficiënt en foutloos gealarmeerd kunnen worden in het geval van een calamiteit. Flash Smart Control zorgt ervoor dat de juiste informatie naar de juiste personen wordt verstuurd, zodat uw mensen weten waar zij naartoe moeten en wat er aan de hand is in het geval van een calamiteit. Zo bespaart u kostbare minuten, wanneer iedere seconde telt!

Flash Private Mobile Networks is al ruim twintig jaar actief in de markt voor missiekritische communicatie en treedt op als adviseur als het gaat om het veiliger en efficiënter maken van (alarmerings)processen.Informatie volgt

De school voor de toekomst
Sprekers: Johan Hof (Openbare Basisschool West) en Bert van der Werfhorst (LEGO Education)
Locatie:Theater 4

Openbare basisschool West heeft in Capelle aan den IJssel een klas voor de toekomst gebouwd en probeert een school voor de toekomst te bouwen. In de presentatie gaan we in op; De school voor de toekomst, De klas voor de toekomst, Staand en Bewegend leren, Adventure Learning, Binnen buiten leren, Education Scouts, STEM (Science, technology, engineering, and mathematics) en de LEGO Education Innovation Studio.

 

13:30 – 14:10 | Parallelsessieronde 3

Een gezonde comfortabele school
Spreker: Peter van Loon (School van Morgen)
Locatie: Theater 1

Duurzaamheid is meer dan energie alleen. Duurzaamheid is vooral ook gericht op een gezond binnenklimaat en een comfortabele leeromgeving.
 

Contract- en leveranciersbeheer in een FMIS
Spreker: Max Veenhof(Topdesk)
Locatie: Theater 1

Waar begint het contractbeheer binnen uw organisatie? Bij veel organisaties begint contractbeheer pas bij het afsluiten van een nieuw contract. Actief contractbeheer is echter een continu proces en start al bij het inventariseren van de klantwens. In deze presentatie nemen wij u mee in het proces contractbeheer; van initiatie tot evaluatie en verder.

 

Vergunningen en procedures bij de uitbreiding van uw schoolgebouw
Spreker: mr. M.W. van der Hulst (Mees Ruimte & Milieu)
Locatie: Theater 3

In de presentatie worden de juridische aspecten belicht van een uitbreiding van een schoolgebouw. Welke vergunningen, onderzoeken en procedures van toepassing en hoe ga je daar strategisch mee om.
Deze presentatie wordt gegeven door Martijn van der Hulst en is opgebouwd uit onderdelen van presentaties van Mees Ruimte & Milieu die worden gegeven aan overheden, projectontwikkelaars en gastcolleges die worden gegeven aan HBO rechten van Hogeschool Leiden en TU Delft.

Leren van opgedane ervaringen Green Deal Scholen
Spreker: Marco van Zandwijk (Ruimte-Ok)
Locatie: Theater 4

“De Green Deal Scholen hebben het afgelopen jaar meer dan 80 praktijkervaringen in beeld gebracht van scholen en gemeenten die werk hebben gemaakt van het verduurzamen van hun schoolgebouwen. Wat was hun vraag, welke maatregelen hebben zij toegepast en wat is het behaalde resultaat? Met referenties uit de dagelijkse praktijk laten wij in deze sessie graag zien hoe het kan! Wat maakt de aanpak van deze schoolbesturen bijzonder? Wat hebben zij gedaan om hun onderwijsgebouwen te verduurzamen en-of het binnenmilieu te verbeteren?

14:15 – 14:55 | Parallelsessieronde 4

Schoolveiligheidsplan: Afvinklijst of ambitie?
Spreker: Wico Verbaan (V&I Educatie)
Locatie: Theater 1

Hoe geeft uw school vorm aan een integraal schoolveiligheidsbeleid?
Natuurlijk… wetten en regels moeten worden nageleefd. Maar als u zich alleen laat leiden door opgelegde verplichtingen, creëert u een steeds grotere papieren tijger in de dossierkast met protocollen waar u vervolgens niets mee doet.
Maak daarom van uw schoolveiligheidsbeleid geen afvinklijst van aanwezige protocollen, maar kies uit ambitie en overtuiging voor een werkend beleid waarmee u zich echt inzet voor het waarborgen van een veilige omgeving voor iederéén in de school: leerlingen en personeelsleden, maar ook ouders, bestuurders, buurtbewoners en andere belanghebbenden.

Tijdens deze workshop krijgt u vooral praktische tips aangereikt waarmee u metéén mee aan de slag kunt in uw eigen school!

Crisismanagement in roerige én rustige tijden
Spreker: Alfred Knorr (Stormdijk)
Locatie: Theater 2

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde: ‘Hoe blijf je een crisis de baas?’, ‘Hoe maak en houd je een organisatie crisisproof?’, ‘Hoe hou je regie over de communicatie?’, ‘Conflicten als voorportaal van een crisis’, ‘Een goede voorbereiding is het halve werk’ en ‘Een goede reputatie is ook in crisistijd van grote waarde’.

Alfred Knorr van Stormdijk, bureau voor reputatiemanagement, crisismanagement en crisiscommunicatie, gaat met de deelnemers aan deze workshop van gedachten wisselen over de impact  van en de omgang met crisissituaties. In zijn presentatie geeft hij aandacht aan acute én aan preventieve crisiscommunicatie. Centraal staat hoe manage je een crisis en wat is de impact op de reputatie? De presentatie bevat verschillende praktijkvoorbeelden van cases die door het bureau Stormdijk met succes zijn uitgevoerd bij non profit organisaties, overheidsorganisaties en bedrijven.

Het belang van schone en gezonde basisscholen
Spreker: Ad van Poppel (Platform onderwijs van OSB)
Locatie: Theater 3

Kinderen zijn vijf dagen per week, vier tot acht uur per dag op school. Soms langer, omdat veel scholen tegenwoordig ook voor en naschoolse opvang verzorgen. Het is dus van belang dat het binnenklimaat op school in orde is. Een gezonde school verlaagt de kans op ziekteverzuim van leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel, en verbetert prestaties. Volgens GGD GHOR Nederland kunnen veel scholen hun binnenklimaat verbeteren: bij slechts 2 op de 10 scholen is de ventilatie in orde. Ventilatie is essentieel voor de luchtkwaliteit. 8 van de 10 klaslokalen zijn ongezond. Dat houdt in: te vol, te warm, bedompt en stoffig. Het is wetenschappelijk bewezen dat dit leerprestaties negatief beïnvloedt. Kinderen met astma zijn vaker ziek en moeten vaker medicijnen gebruiken. Naast ventilatie, en onder andere ook temperatuur, speelt schoonmaak een belangrijke rol in een gezonde school. Vooral nu scholen – door naschoolse opvang – steeds intensiever worden gebruikt. Vaak wordt het schoonmaakprogramma niet op dit veranderende gebruik aangepast.

Tijdens de workshop zal ingegaan worden op de aspecten die het binnenmilieu van een school bepalen en wordt uitgelegd hoe u deze aspecten kunt beïnvloeden. Verder krijgt u informatie over de rol die professionele schoonmaak kan spelen om uw school gezond te maken en te houden.

Technova College (ROC), een innovatie in techniekonderwijs en bouwtechniek
Sprekers: Ad Kuivenhoven (Christelijke Onderwijsgroep, COG) en Harry Vedder (M3V Advies & Management)
Locatie: Theater 4

Er wordt bij ROC A12 te Ede (onderdeel COG) geïnvesteerd in onderwijs, de ruggengraat van de economie. De nieuwe school voldoet aan alle eisen om geweldig onderwijs te bieden. Het gebouw wordt een ‘etalage’ waarin techniek, het techniekonderwijs, innovatie, de onderlinge samenwerking en samenwerking met het bedrijfsleven zichtbaar is en beleefd zal worden.

Het ging COG bij de bouw niet om de realisatie van deze huisvesting tegen de laagst mogelijke prijs, maar om het verkrijgen van een voor COG en haar studenten en partners maximaal waardevol gebouw. Tijdens deze sessie krijgt u meer inkijk van dit proces.

15:00 – 15:40 | Parallelsessieronde 5

Meer euro’s voor onderwijs door grip op contracten
Sprekers: Kirsten de Jong (Alpha Adviesbureau) en Simon Leijendekker (Pactum Online contractbeheer)
Locatie:Theater 2

Van slim inkopen…
Onderwijsbestuurders worden door wet- en regelgeving (en controlerende instanties) steeds meer gedwongen om de als knellend ervaren aanbestedingsprocedures te volgen. Maar hoe kunt u hier op een dusdanige manier mee omgaan dat u volledig voldoet aan wet- en regelgeving, zonder elke keer tegen trage, lange inkooptrajecten aan te lopen?

…naar contractmanagement…
Er is voor uw organisatie winst te behalen door het inregelen van goed contractmanagement. Real-time inzicht in kritische prestatie indicatoren en een volledig contractmanagement dossier opbouwen.

…en uiteindelijk totaalbeheer!
U kunt nog een stap verder gaan. Al uw inkoop rechtmatig en flexibel geborgd, daadwerkelijk contractmonitoring en -management ingeregeld en volledige beheer van al uw facilitaire en inkoopvraagstukken. Alles, ja écht alles: door het totaal professionaliseren van inkoop en contractmanagement komen meer euro’s vrij voor uw primaire doel: kwalitatief goed onderwijs.

Hoe? Dat hoor u van ons!

Maak digitale toets werkplekken dynamisch en veilig met selfservice en automatisering
Sprekers: Eddie van Ravesteijn en Patrick Kaak (Ivanti)
Locatie: Theater 3

De wereld digitaliseert in rap tempo. In het onderwijs is dat niet anders. Eén van de facetten van onderwijs die onderhevig zijn aan digitalisering, is het toetsen van kennis. Door het aanbieden van individuele, digitale toetsen kan een onderwijsinstelling een nieuwe dimensie geven aan haar leermogelijkheden. Een flexibele aanpak van digitale werkplekconfiguratie brengt de mogelijkheid tot afname van digitale toetsen op onregelmatige tijdstippen binnen handbereik.

Digitale toetsen worden vaak afgenomen op devices en locaties die normaal ergens anders voor worden gebruikt, zoals een studiewerkplek of een praktijklokaal. Het is daarom belangrijk dat de digitale werkplekken dynamisch en snel kunnen worden aangepast om te voldoen aan de wisselende gebruiksdoeleinden. Hoe zorg je ervoor dat de systemen waarop de digitale toetsen worden afgenomen snel en veilig inzetbaar zijn, maar na de toetsperiode ook weer snel op de gebruikelijke manier kunnen worden ingezet? Tijdens deze sessie neemt Ivanti u graag mee in het concept van dynamische en veilige digitale toetswerkplekken.

Altijd en overal leren met de online werkomgeving van Switch
Spreker: Ruud van den Bosch
Locatie: Theater 4

Bent u op zoek naar één online platform waarop uw leerlingen (en medewerkers) kunnen leren en samenwerken? En heeft u bestaande software die u graag in de Cloud wilt gebruiken? Of wilt u advies om aan de slag te gaan met devices in jouw school, maar weet je niet hoe te beginnen?

Switch introduceert dé online werkomgeving voor leerlingen, medewerkers en ouders. Leerlingen hebben altijd en overal toegang tot hun lesrooster, e-mail, digitale leermethodes, ELO en alle Office 365-programma’s. Inloggen kan met elk apparaat en via elk platform (Windows, Apple, Chrome) en met één druk op de knop heeft een leerling toegang tot alles wat hij nodig heeft om optimaal te kunnen leren.
En dit voor een vast bedrag per maand. In deze sessie demonstreren we de mogelijkheden van deze revolutionaire cloudoplossing voor het onderwijs.

Daarnaast bieden wij tijdens onze presentatie de mogelijkheid kennis en kunde op te doen voor het vraagstuk: Aan de slag met devices in mijn school! Maar hoe? Een kort handboek om het project op de juiste manier aan te pakken.