Pro Mereor ziet behoefte aan diensten voor de onderwijssector stijgen

 ‘Ik merk regelmatig dat scholen behoefte hebben om in contact te komen met aanbieders van onderwijsgerelateerde diensten’,  zegt Jos Plattel, directeur van Pro Mereor. Daarom vinden wij de onderwijsbeurs een goed idee waar we graag aan meewerken.’ Het bedrijf heeft direct een samenwerking voor twee jaar toegezegd. ‘Het eerste jaar is altijd afwachten, na twee jaar kun je echt zien of het een succes is.’

Pro Mereor ondersteunt de onderwijssector met onder meer juridisch advies, inkoopcontracten, inkoopcollectieven en aanbestedingsprocedures. ‘Het onderwijs verandert constant,’ ziet Plattel, ‘en daarmee ook de vraag naar diensten. Wij merken dat besturen steeds meer verantwoording moeten afleggen over de bedrijfsvoering. Er wordt sterker gecontroleerd op besteding van de middelen. Financiële functies worden daardoor zwaarder, en er ontstaat meer druk en noodzaak om een serieuzer inkoopbeleid te gaan voeren. Daar ondersteunen wij bijvoorbeeld bij.’

 

Ook andere veranderingen in het onderwijs maken dat scholen steeds meer de diensten van anderen nodig hebben. ‘Wij helpen scholen bijvoorbeeld steeds vaker met aanbesteding naar uitzendbureaus voor het leveren van flexwerkers. We helpen bij het nadenken over ICT, nu door bijvoorbeeld gepersonaliseerd leren de druk op ICT groter wordt. Scholen hebben zelf vaak geen goed antwoord op de gewijzigde behoefte. Je ziet dat scholen daarom zaken gaan inkopen, zoals bijvoorbeeld ICT-beheer, terwijl ze andere diensten juist weer in huis gaan oplossen, zoals bijvoorbeeld de schoonmaak.’

 

Pro Mereor wil op de beurs graag laten zien wie ze zijn en wat ze te bieden hebben. ‘Uiteindelijk is de hoofdzaak dat we contacten leggen. Schoolbestuurders weten soms niet welke diensten er worden aangeboden, waar ze gebruik van kunnen maken. Je moet elkaar eerst kennen voor je met elkaar in zee gaat.’ 

Website: www.pro-mereor.nl

Pro Mereor is partner van Platform Onderwijs & Facilitair