Onderwijshuisvesting: hoe kies je voor de toekomst?

Hoe kies je als schoolbestuur bij nieuwbouw en renovatie als de toekomst van het onderwijs ongewis is en je investeert voor 20 tot 40 jaar? Hoe komt het dat we nu vaak ontevreden zijn over de huidige gebouwen in het basisonderwijs die 20-40 jaar geleden neergezet zijn? Hoe zorg je dat beheer en onderhoud betaalbaar is en blijft?

Op dinsdag 24 april van 14.15 - 14.55 (Theater 3) zal Jan Kees Meindersma, voorzitter college van bestuur De Groeiling, u meer hierover vertellen.