Kostbare minuten

Een ieder weet: bij calamiteiten is snelheid geboden. Iedere seconde telt! Maar is het alarmeringsproces binnen uw school daar ook op ingericht?

De veiligheid van uw collega’s, medewerkers en studenten staat voorop! U wilt altijd inzicht in de beschikbare BHV’ers, die eenvoudig, efficiënt en foutloos gealarmeerd kunnen worden in het geval van een calamiteit.

Flash Smart Control zorgt ervoor dat de juiste informatie naar de juiste personen wordt verstuurd, zodat uw mensen weten waar zij naartoe moeten en wat er aan de hand is in het geval van een calamiteit. Zo bespaart u kostbare minuten, wanneer iedere seconde telt!

Flash Private Mobile Networks is al ruim twintig jaar actief in de markt voor missiekritische communicatie en treedt op als adviseur als het gaat om het veiliger en efficiënter maken van (alarmerings)processen.

Bent u benieuwd hoe Flash u kan helpen om uw alarmeringsproces efficiënter en veiliger te maken? Graag ontmoeten wij u op 24 of 25 april op de beurs Platform Onderwijs & Facilitair.