IBIS-MAIN neemt werk uit handen

IBIS-MAIN is software die onderwijsorganisaties veel routinematig rekenwerk uit handen neemt bij het opstellen, analyseren en bijsturen van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP). Zowel op een werkplek te installeren, als laagdrempelig via een altijd en overal toegankelijke cloudservice te gebruiken. Het programma biedt uitgebreide functionaliteit om de balans te vinden tussen een beheerstrategie voor alle vastgoedobjecten en de dynamiek van steeds snellere economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
IBIS-MAIN helpt vastgoedbeheerders in het onderwijs alle objecten op een consistente wijze te registreren voor het jaarlijkse begrotings- en planningsproces. Maar ook alternatieve scenario- of kapitalisatieanalyses door te rekenen en te vergelijken, met een extra module. Verder zijn gegevens uit IBIS-MAIN begrotingen eenvoudig uit te wisselen met andere applicaties, zoals TOPDesk en FAMAS. Tenslotte ondersteunt IBIS4Inspectie het inventariseren van de conditie van bestaande gebouwen volgens de NEN2767.
Meer informatie is te lezen op: https://www.ibis.nl/nl/onze-software/ibis-main