Energiewetgeving voor nieuwe en bestaande scholen

Voor schoolgebouwen gelden - net als voor andere eigenaars en gebruikers van gebouwen – wettelijke verplichtingen ten aanzien van energiebesparing. Voor nieuwbouw gelden vanaf 2020 de zogenaamde BENG eisen. De meeste bestaande VO scholen, en een deel van het PO, vallen onder het Activiteitenbesluit, en zijn verplicht energiemaatregelen te treffen. En hoe zit het met Energielabels? Met installatiekeuringen voor verwarming of airco, met de auditplicht voor kinderdagverblijven, en wat houdt de zogenaamde zorgplicht in? Lastig wellicht, maar met het doel om gezondere en comfortabelere scholen te creëren, en om energieverspilling tegen te gaan. In deze sessie geeft Irma Thijssen van RVO een overzicht van energiewetgeving voor schoolgebouwen.

Irma Thijssen (senior adviseur utiliteitsbouw bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zal op dinsdag 24 april om 14.15 uur, Theater 4, een beeld geven van de nieuwe ontwikkelingen, zoals het Klimaatakkoord, Energieneutraal bouwen, afkoppelen van aardgas, circulaire economie, en initiatieven zoals de Bouwagenda en het Deltaplan Scholen.