Een veilige schoolomgeving dankzij TransQuest

Één van de belangrijkste kernwaarden van TransQuest is om mensen ècht te zien. Mensen laten voelen dat ze gezien worden. Mensen doen er toe! Voor een gastvrij onthaal (“Fijn dat je er bent”), maar ook voor uw eigen veiligheid (“In geval van nood weten wij u te vinden!”). TransQuest helpt u met de kennis en technologie die nodig zijn om de veiligheid van uw studenten en uw medewerkers te borgen. Met behulp van in eigen huis ontwikkelde technologieën, bieden de systemen van TransQuest ondersteuning op de achtergrond, zodat u zich kunt richten op uw voornaamste taak: Onderwijs in een veilige en inspirerende omgeving. Bij TransQuest kunt u rekenen op optimale ondersteuning vanaf de eerste planvorming tot aan het beheer. Stap voor stap inventariseren wij gezamenlijk waar kansen liggen om tot verbetering te komen. Verbetering van uw veiligheid, maar ook van uw processen.