BBMP

Adres: 
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam Zuidoost
Noord-Holland
Email adres: 
klantenservice@mailswp.com
Thema: 
Dienstverlening

Kindcentrum BBMP informeert over maatschappelijke, politieke en beleidsontwikkelingen. Doet verslag van ontwikkelingen in de sector in samenhang met de maatschappelijke, politieke en beleidsontwikkelingen. Behandelt onderwerpen die van belang zijn voor het zakelijke management van kinderopvangorganisaties, t.w. managementtechnieken, financiële technieken. Inventariseert, verwoordt en becommentarieert meningen en opinies. Presenteert kennis m.b.t. bestuur, beleid, management en pedagogiek.