Voorpagina

POF - 4-5 oktober 2017, Hart van Holland Nijkerk

Sinds januari 2015 zijn scholen volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun gebouwen. Binnen en buiten. Daarmee zijn nog meer taken en aandachtspunten op het bordje van directie en management komen te liggen. Op bestaande vakbeurzen is te weinig aandacht voor de specifieke doelgroep die het onderwijs vormt. Die wijkt af van andere doelgroepen doordat personeel, leerlingen en ouders bepaalde verwachtingen hebben en eisen stellen. In de behoefte aan gerichte informatie en diversiteit qua mogelijkheden, voorziet het Platform Onderwijs & Facilitair, POF 2017!

De POF richt zich niet uitsluitend op managers, directies en besturen in het Primair en Voortgezet Onderwijs, maar zeker ook op MBO, HBO en WO.

POF 2017 is een partnerschap aangegaan met Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), Startpunt Onderwijs en Schoolfacilities. Allen partijen die goed bekend zijn in het onderwijs.

De beurs Platform Onderwijs & Facilitair (POF) is een samenwerking aangegaan met het magazine Schooldomein. Deze uitgave is al sinds 1988 een toonaangevend magazine voor een duurzame leef-, leer- en werkomgeving in het onderwijs.

De beurs Platform Onderwijs & Facilitair 2017 (POF) kan rekenen op de belangstelling van een groot aantal leveranciers uit het onderwijsveld. In de afgelopen weken hebben wij gesprekken gevoerd met meer dan 80 bedrijven en organisaties.

De beurs Platform Onderwijs & Facilitair 2017 (POF) zal plaatsvinden in De Loods van het Hart van Holland in Nijkerk. Voor deze locatie is gekozen wegens de centrale ligging in het land, plus de uitstekende en professionele faciliteiten van De Loods.