POF - 4-5 oktober 2017, Hart van Holland Nijkerk

Sinds januari 2015 zijn scholen volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun gebouwen. Binnen en buiten. Daarmee zijn nog meer taken en aandachtspunten op het bordje van directie en management komen te liggen. Op bestaande vakbeurzen is te weinig aandacht voor de specifieke doelgroep die het onderwijs vormt. Die wijkt af van andere doelgroepen doordat personeel, leerlingen en ouders bepaalde verwachtingen hebben en eisen stellen. In de behoefte aan gerichte informatie en diversiteit qua mogelijkheden, voorziet het Platform Onderwijs & Facilitair, POF 2017!

De POF richt zich uitsluitend op managers, directies en besturen in het Primair en Voortgezet Onderwijs, het MBO, HBO en WO.

Catermaat is ondertekenaar van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2016-2020 en werkt volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. De voortvarende schoolcateraar voert op scholen bijna uitsluitend ‘gouden’ schoolkantines in.

12 juli 2017

Op woensdag zal Max Veenhof van TOPdesk een presentatie houden over: Contract- en leveranciersbeheer in een FMIS

Bent u op zoek naar één online platform waarop uw leerlingen (en medewerkers) kunnen leren en samenwerken? En heeft u bestaande software die u graag in de Cloud wilt gebruiken? Of wilt u advies om aan de slag te gaan met devices in jouw school, maar weet je niet hoe te beginnen?

In Nederland zijn er talloze schoolgebouwen die een buitengewoon ongezond binnenklimaat en daarbij een buitengewoon hoog energieverbruik hebben. Op welke manieren kunnen we dit verbeteren? Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen in een gezonde leeromgeving verblijven?