POF - 24-25 april 2018, Hart van Holland Nijkerk

Sinds januari 2015 zijn scholen volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun gebouwen. Binnen en buiten. Daarmee zijn nog meer taken en aandachtspunten op het bordje van directie en management komen te liggen. Op bestaande vakbeurzen is te weinig aandacht voor de specifieke doelgroep die het onderwijs vormt. Die wijkt af van andere doelgroepen doordat personeel, leerlingen en ouders bepaalde verwachtingen hebben en eisen stellen. In de behoefte aan gerichte informatie en diversiteit qua mogelijkheden, voorziet het Platform Onderwijs & Facilitair, POF 2018!

De POF richt zich uitsluitend op managers, directies en besturen in het Primair en Voortgezet Onderwijs, het MBO, HBO en WO.

Locker Concept is niet zomaar een specialist op het gebied van lockers. Melle Dirksen van Locker Concept vertelt dat zij naast de ‘gewone’ metalen kluisjes juist veel kunststof lockers leveren. Het voordeel van deze lockers is dat ze niet gevoelig zijn voor vocht.

Communicatie is vanzelfsprekend in het onderwijs. Telecommunicatie is en blijft een belangrijk middel voor de school om contact te houden met ouders, verzorgers, leerlingen, docenten, leveranciers en bestuurders.

21 augustus 2017

De nieuwe datum voor de beurs Platform Onderwijs & Facilitair (POF) is in 2018 gepland voor 24 en 25 april. Plaats van handeling blijft De Loods/Hart van Holland in Nijkerk.

12 juli 2017

Dinsdag 24 april spreekt Elsbeth Hamberg over: Service Excellence in vier stappen