Voorpagina

POF - 4-5 oktober 2017, Hart van Holland Nijkerk

Sinds januari 2015 zijn scholen volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun gebouwen. Binnen en buiten. Daarmee zijn nog meer taken en aandachtspunten op het bordje van directie en management komen te liggen. Op bestaande vakbeurzen is te weinig aandacht voor de specifieke doelgroep die het onderwijs vormt. Die wijkt af van andere doelgroepen doordat personeel, leerlingen en ouders bepaalde verwachtingen hebben en eisen stellen. In de behoefte aan gerichte informatie en diversiteit qua mogelijkheden, voorziet het Platform Onderwijs & Facilitair, POF 2017!

De POF richt zich niet uitsluitend op managers, directies en besturen in het Primair en Voortgezet Onderwijs, maar zeker ook op MBO, HBO en WO.

24 april 2017

Fietsen kriskras door elkaar op het schoolplein, afval op de grond. Het kan een school al gauw een rommelig aanzien geven. ‘Tegenwoordig zijn er steeds meer fietsen met kratten of mandjes voorop.

Het onderwijsproces en de leeromgeving zijn steeds sterker met elkaar verweven. Het facilitaire domein is geen bijzaak meer, maar integraal onderdeel van het gehele onderwijsproces.

Veiligheid is een steeds belangrijker thema in het onderwijs. ‘Universiteiten hebben allemaal al een systeem met pasjes, zodat alleen mensen met een pasje bepaalde deuren kunnen openen,’ weet Johan Stolwijk van Deister.

Een kwalitatief hoogwaardig programma over relevante onderwerpen is heel belangrijk voor een vakgerichte beurs als de POF. Op alle fronten is het meer dan de moeite waard voor bezoekers om naar de POF te komen.