POF - 4-5 oktober 2017, Hart van Holland Nijkerk

Sinds januari 2015 zijn scholen volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun gebouwen. Binnen en buiten. Daarmee zijn nog meer taken en aandachtspunten op het bordje van directie en management komen te liggen. Op bestaande vakbeurzen is te weinig aandacht voor de specifieke doelgroep die het onderwijs vormt. Die wijkt af van andere doelgroepen doordat personeel, leerlingen en ouders bepaalde verwachtingen hebben en eisen stellen. In de behoefte aan gerichte informatie en diversiteit qua mogelijkheden, voorziet het Platform Onderwijs & Facilitair, POF 2017!

De POF richt zich uitsluitend op managers, directies en besturen in het Primair en Voortgezet Onderwijs, het MBO, HBO en WO.

In Nederland zijn er talloze schoolgebouwen die een buitengewoon ongezond binnenklimaat en daarbij een buitengewoon hoog energieverbruik hebben. Op welke manieren kunnen we dit verbeteren? Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen in een gezonde leeromgeving verblijven?

Hoe geeft uw school vorm aan een integraal schoolveiligheidsbeleid?

Op woensdag 4 oktober zal Peter van Loon, van 'Scholen van Morgen' een presentatie geven met de titel: Scholen van Morgen kan vandaag!

Uitstraling van een school is voor leerlingen steeds belangrijker geworden in de afgelopen jaren. Dat merkt ook Vecos, specialist op het gebied van elektronische lockersystemen. Vecos is groot geworden in het onderwijsveld benadrukt Marc Oosterveer.